Home Page / Privacy Policy & Cookies

Our policy towards personal data can be closed in one sentence – the security of your data is the most important for us. Below we will present you with a number of information and principles that we follow. We want the use of our website to be not only pleasant, but also safe. That is why we set high standards for ourselves.

1. ADMINISTRATOR AND DATA PROCESSED WITHIN THIS SITE

1.1. Devire Ltd. with headquarters in Warsaw on Aleje Jerozolimskie 56C Street is the administrator of personal data (hereinafter ADMIN) of all Users of this website.

1.2. Contact with the ADMIN is available via phone: (+48) 22 312 4098 or at the office: Aleje Jerozolimskie 56 C, 00-803 Warszawa

1.3 Data Protection Supervisor is Mikołaj Makowski. He can be reached at gdpr@devire.pl or at Devire Ltd. headquarters in Warsaw.

1.4. The processing of Users’ personal data may particularly concern the:

  • email address, 
  • first & last name, 
  • date of birth
  • address
  • phone number

1.5. The website may store http queries therefore, some information may be stored in server log files, including the IP address which the query came from, the name of the User’s station, etc.

– identification is carried out by the http protocol, if possible, date and system time of registration and arrival of the request, information about errors that occurred during the execution of the http transaction. Logs can be collected as data for proper administration of the Website. Only the persons authorized to administer the information system have access to the data. Log files may be analyzed in order to prepare website traffic statistics and occuring errors. Summary of such information does not identify the User.

1.6. ADMIN does not carry out data transfers outside the European Union

2. PURPOSE AND TIME OF PROCESSING DATA 

2.1. Users’ personal data will be processed by ADMIN in order to: 

(a) implement the laws, 

(b) execute contracts, provide electronic services, 

(c) answer your queries (if you call or write to us)

(d) send newsletter– if your consent has been given

2.2. Your data will be processed until the end of contract, closing your query/case or – if you signed up for newsletter – until you revoke the given consent. 

3. PERSONAL DATA RECIPIENTS

3.1. Users’ personal data may be entrusted for processing to entities that enable providing services and delivering contracts. Such recipients can be: hosting service provider, website maintenance and development company, digital marketing company.

3.2. Personal data may also be entrusted to: to relevant state authorities at their request on the basis of applicable law, or other persons, based on previous User’s consent.

3.3. Each party which had Users’ personal data entrusted to, guarantees proper security and confidentiality level of personal data processing (based on the Consent). Such parties’ operations are subject to our orders.

3.4. Sharing personal data with unauthorized parties, in accordance with this Privacy Policy, may only be conducted if a User’s consent has been given.

4. PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a zwłaszcza prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania od ADO żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.2. Z dniem wejścia w życie RODO tj. od dnia 25 maja 2018 roku Użytkownicy uzyskują prawo do: usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z systemu należącego do ADO, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował ADO, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez ADO na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony  prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu oraz przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się naruszeń.

4.3. W przypadku uzyskania przez ADO wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), ADO może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

5. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

5.1. ADO w ramach Serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury ADO z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. Od 25 maja 2018 roku ADO dodatkowo będzie stosować wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25,30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

5.2. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkownika a Serwisem, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.

5.3. ADO wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, ADO rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

6. COOKIES

6.1. W celu prawidłowego działania Serwisu, ADO korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

6.2. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.

6.3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

6.4. Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

6.5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z ADO) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

6.6. Użytkownik mogą samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownicy mogą samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

6.7. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.

6.8. ADO wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji  albo zachowania Użytkownika; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących Serwis.

6.9. ADO wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:

Cookies jakiego narzędzia: Cel zapisania:
Google Analytics analiza zachowań użytkowników na stronie www
facebook.com, linkedin.com funkcje interaktywne, jak udostępnianie na platformie zewnętrznej
Google Tag Manager kontrola kodów zamieszczanych na stronie www
Google Optimize testowanie skuteczności strony www m.in przez wykorzystywanie testów A/B
Hotjar analiza zachowań użytkowników na stronie www, pozwala na tworzenie tzw. map cieplnych, nagrywanie zachowania, analizę momentów, w których osoby opuszczają stronę

6.10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

EB Trends

Contact Us

https://devire.digital/wp-content/uploads/2019/01/arrow-contact.png
Address
Al. Jerozolimskie 56C
00-803 Warsaw