Strong główna / Polityka Prywatności i Cookies

Naszą politykę względem danych osobowych można zamknąć w jednym zdaniu – bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najważniejsze. Poniżej przedstawimy Ci szereg informacji i zasad, którymi się kierujemy. Chcemy, aby korzystanie z naszego serwisu było nie tylko przyjemne, ale także bezpieczne. Dlatego stawiamy sobie wysokie wymagania.

1. ADMINISTRATOR I DANE PRZETWARZANE W RAMACH SERWISU

1.1. Devire sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 56C jest administratorem danych osobowych (dalej ADO) Użytkowników.

1.2. Kontakt z ADO może się odbywać listownie na adres: Aleje Jerozolimskie 56 C, 00-803 Warszawa lub telefonicznie: (+48) 22 312 4098

1.3 Inspektorem Ochrony Danych jest Mikołaj Makowski. Kontakt z Mikołajem Makowskim może odbywać się mailowo pod adresem: gdpr@devire.pl lub listownie na adres spółki Devire sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

1.4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może dotyczyć w szczególności:

  • adresu poczty elektronicznej, 
  • imienia i nazwiska, 
  • daty urodzenia
  • adresu zamieszania
  • numer telefonu

1.5. Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika

– identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji i nadejścia zapytania, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

1.6. ADO nie dokonuje transferu danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej

2. CEL I DŁUGOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez ADO w celu: 

(a) realizacji przepisów prawa, 

(b) wykonywania Umów, świadczenia usług drogą elektroniczną, 

(c) odpowiadania na Twoje zapytania (jeśli zadzwonisz lub napiszesz do Nas)

(d) przesyłania newslettera – jeśli wyraziełeś/aś na to zgodę

2.2. Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wykonania umowy, do czasu załatwienia Twojego zapytania, a jeśli jesteś zapisany na newsletter – do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie. 

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które umożliwiają świadczenie Usług i realizację Umów. Takimi odbiorcami danych osobowych są: firma świadcząca usługi hostingowe, firma świadcząca usługi utrzymaniowe i rozwojowe Serwisu, firma świadcząca usługi marketingu cyfrowego.

3.3. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom, w oparciu o uprzednie zgody Użytkowników.

3.4. Każdy podmiot, któremu ADO powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkowników w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmioty przetwarzające działają tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

3.5. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.

4. PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a zwłaszcza prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania od ADO żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.2. Z dniem wejścia w życie RODO tj. od dnia 25 maja 2018 roku Użytkownicy uzyskują prawo do: usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z systemu należącego do ADO, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował ADO, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez ADO na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony  prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu oraz przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się naruszeń.

4.3. W przypadku uzyskania przez ADO wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), ADO może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

5. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

5.1. ADO w ramach Serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury ADO z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. Od 25 maja 2018 roku ADO dodatkowo będzie stosować wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25,30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

5.2. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkownika a Serwisem, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.

5.3. ADO wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, ADO rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

6. COOKIES

6.1. W celu prawidłowego działania Serwisu, ADO korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

6.2. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.

6.3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

6.4. Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

6.5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z ADO) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

6.6. Użytkownik mogą samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownicy mogą samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

6.7. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.

6.8. ADO wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji  albo zachowania Użytkownika; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących Serwis.

6.9. ADO wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:

Cookies jakiego narzędzia: Cel zapisania:
Google Analytics analiza zachowań użytkowników na stronie www
facebook.com, linkedin.com funkcje interaktywne, jak udostępnianie na platformie zewnętrznej
Google Tag Manager kontrola kodów zamieszczanych na stronie www
Google Optimize testowanie skuteczności strony www m.in przez wykorzystywanie testów A/B
Hotjar analiza zachowań użytkowników na stronie www, pozwala na tworzenie tzw. map cieplnych, nagrywanie zachowania, analizę momentów, w których osoby opuszczają stronę

6.10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

EB Trends

kontakt

[contact-form-7 404 "Not Found"]
https://devire.digital/wp-content/uploads/2019/01/arrow-contact.png
Address
620 Clark Way
Palo Alto, CA 94304
Address
620 Clark Way
Palo Alto, CA 94304
Address
620 Clark Way
Palo Alto, CA 94304